Adatkezelési tájékoztató

Az Ecsegi Ádám e.v. – www.külföldiazügyfelem.hu adatvédelmi nyilatkozata a GDPR (adatvédelmi alaprendelet) alapján

1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme

Honlapunkon elektronikus kapcsolattartási formák állnak rendelkezésre, amelyek kapcsolatfelvételre használhatók. Ha a felhasználó él ezzel az opcióval, akkor a beviteli maszkba bevitt adatok továbbításra kerülnek hozzánk, és tárolásra kerülnek. Ezek az adatok:

  • Kapcsolattartó
  • Név
  • E-mail
  • Üzenet

Az üzenet küldésének időpontjában az alábbi adatok is tárolásra kerülnek: A küldés dátuma és ideje.

Az adatok feldolgozásához a küldés folyamán kérjük az Ön beleegyezését, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

Alternatív megoldásként a megadott e-mail címen keresztül léphet velünk kapcsolatba. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai kerülnek tárolásra.

Az adatok, amennyiben ez a kérés megválaszolásához szükséges, megoszthatók a vállalatunk kapcsolat vállalataival. Az adatok kizárólag a beszélgetés feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

2. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatfeldolgozás jogalapja a felhasználó beleegyezésének megléte esetén az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a betűje.

Az adatfeldolgozás jogalapja abban az esetben, ha az adatok e-mail küldésével kerülnek továbbításra, az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés f betűje. Amennyiben az e-mail kapcsolatnak szerződéskötés a célja, úgy az adatfeldolgozás kiegészítő jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés b betűje.

3. Az adatfeldolgozás célja

A személyes adatok feldolgozása a bemeneti maszkból számunkra csak a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgál. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez magában foglalja az adatok feldolgozásához szükséges jogos érdeket is.

A küldő folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést, és biztosítsák információtechnikai rendszereink biztonságát.

4. A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint gyűjtésük céljának elérése már nem szükséges. A kapcsolatfelvételi űrlap bemeneti maszkból származó személyi adatok és az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez a helyzet akkor áll elő, amikor a felhasználóval folytatott mindenkori beszélgetés befejeződött. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülmények arra engednek következtetni, hogy az adott tényállás megnyugtatóan tisztázódott.

A küldés során gyűjtött további személyes adatok szintén akkor kerülnek törlésre, ha a tények végleg tisztázásra kerültek.

5. Kifogás- és a hibák megszüntetésének lehetősége

A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor megkifogásolhatja személyes adatainak tárolását. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható tovább.

A beleegyezés visszavonása és a tárolás megkifogásolása a info@kulfoldiazugyfelem.hu címre küldött e-mail útján lehetséges.

Ebben az esetben valamennyi személyes adat, amely a kapcsolatfelvétel során tárolódott el, törlésre kerül.

Felhasználási feltételek

Ezt a Weboldalt Ecsegi Ádám egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető) működteti. A Weboldalhoz való hozzáférést az alábbiakban leírt használati feltételek szabályozzák, amely szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik és nem érvényes azon szervezetek weboldalaira amire link hivatkozik.

Jogi felelősség kizárása

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül tanácsadásnak vagy ajánlattételnek, az üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el. A Weboldal területén található kapcsolódó Weboldalak nem tartoznak az üzemeltető hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen Weboldalakért és az ott található tartalmakért. Az üzemeltető minden szükséges és ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal tartalmának és adatainak pontosságát. Az üzemeltető nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az üzemeltető kizárja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó tartalmat módosítsa vagy megszűntesse továbbá, hogy jelen felhasználási feltételeket módosítsa.

Szerzői jog

A Weboldalon megjelenő védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az üzemeltetőt illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja Ecsegi Ádám e.v. A Weboldalon elérhető védjegyeket, logókat, információkat az üzemeltető kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen Weboldal céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Weboldal felhasználói a Weboldal tartalmának bármely részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyagon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek. Az üzemeltető. fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait. A Weboldalon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A weboldal és tartalmainak bármely itt nem írott felhasználása a üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tiltott.

Adatvédelmi elvek

Ön a Weboldalon található kapcsolattartó űrlap kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az üzemeltető adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza a szolgáltatásnyújtás folyamán. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. A weboldalon kért információk, adatok kezelése és felhasználása során az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait betartva jár el. Az üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel és töröljük adatbázisunkból, az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül. Ha bármilyen ezen Weboldalra vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza van kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül.